<%@Language=VBScript%> Hammarpräglade klippingar


Min Myntsamling

Hammarpräglade klippingar

½ öre 1624

½ öre 1625

½ öre 1626

½ öre 1627

½ öre utan årtal

2 öre 1625

2 öre 1626


2 öre 1627

1 öre 1625 med ram

1 öre 1625 utan ram

1 öre 1626

1 öre 1627


Fyrk 1624