<%@Language=VBScript%> Valsverkspräglade klippingar


Min Myntsamling

Valsverkspräglade klippingar

1 öre 1626 Säter rundade kronringar

1 öre 1627 Säter

2 öre 1626

2 öre 1627


1 öre 1625 Nyköping

1 öre 1626 Arboga

1 öre 1626 Nyköping

1 öre 1626 Säter ovala kronringar


1 öre 1627 Arboga

½ öre 1625 Säter årtalet 25

½ öre 1625 Säter årtalet 1625