<%@Language=VBScript%> Valsverkspräglade rundmynt Nyköping


Min Myntsamling

Valsverkspräglade rundmynt Nyköping

1 öre 1627 nedåtvänd vinge, 7 i årtalet

1 öre 1627 nedåtvänd vinge, VII i årtalet

1 öre 1627 uppåtvänd vinge, 7 i årtalet

1 öre 1627 uppåtvänd vinge, VII i årtalet

1 öre 1628 sköld som SM 133

1 öre 1628 sköld som SM 134

1 öre 1628 med 3 MM

1 öre 1629 med GVSTAVUS

1 öre 1629 med GVST:

1 öre 1629 med VIIII i årtalet


½ öre 1627

½ öre 1628

½ öre 1629


Fyrk 1628

Fyrk 1629 årtal under gripen

Fyrk 1629 årtalet i omskriften