<%@Language=VBScript%> Valsverkspräglade rundmynt Säter


s
Min Myntsamling

Valsverkspräglade rundmynt Säter

1 öre 1627 valören i nedre pilvinkeln

1 öre 1627 öppen krona

1 öre 1627 sluten krona

1 öre 1628 med DALAREN,
sköld enl SM 133

½ öre 1627


1 öre 1628 med DALARENS, sköld enl SM 133

1 öre 1629 med tvåbuktad sköld

1 öre 1629 med NOVA

1 öre 1629 sköld enligt SM 136

1 öre 1630 med DALARENS

1 öre 1630 med DALARENSIS

1 öre 1630 krona enligt HH 17

1 öre 1631

½ öre 1628 sköld med sidoprydnader

½ öre 1628 sköld utan sidoprydnader, kompletterande exemplar

½ öre 1628 sköld med stjärnor och
bågformigt ornament vid sidorna

½ öre 1629 prydnader vid sköldens sidor

½ öre 1629 utan sidoprydnader

½ öre 1630

½ öre 1631

1 öre 1628, sköld enl SM 134

½ öre 1628 sköld utan sidoprydnader

1 öre 1629 rak sköld

1 öre 1629 rak sköld utan MM

1 öre 1629 med NOVA och DALARES