Inventering
Gorsingelund
Inventering
Övriga områden
Svampfotografier
2007-2011
Foto
koralltaggsvamp

Svampar

Jag har alltid varit naturintresserad. Jag försöker hela tiden bredda mitt vetande om fåglar, insekter, växter och lavar m.m.

Men svamp är mitt största intresse, jag fascineras av artrikedomen, den stora variationen i form och färger och lukterna. Att studera svamp ger ofta stora estetiska värden, minst lika stora som vad växterna ger.

Särskilt spännande är det att inventera ett visst område på svamp, inte minst därför att man aldrig vet vad som kan dyka upp.

Den underjordiska delen av svampen, mycelet, bildar inte fruktkroppar (i dagligt tal svampar) varje år, vilket gör att man  kan finna en ny svamp på ett under många år undersökt område som man aldrig tidigare sätt där.

Jag är med i två svampföreningar.
Se inventeringen avseende Natura 2000-området i Gorsingelund, som görs av Strängnäs svampklubb.

Se också Inventeringar Övriga områden.
Se även Fotografi Koralltaggsvamp.

Svampinventeringar, som jag ägnat mig mycket åt, tillgår så att man plockar så många olika sorters svampar man hittar inom ett visst område och sedan sätter namn på dem.

Alla som samlar fjärilar, är fågelskådare eller velat få namn på något man sett i naturen har chans att bli lika fascinerad av svampstudier som oss inbitna.

Vid bestämningen utnyttjar man alla sina sinnen, synen främst, men även lukt, smak och känsel är viktiga. Vidare behövs svamplitteratur, numera finns bra, fotoillustrerade böcker på svenska som man kan komma långt med.

Ibland krävs mikroskopiska studier och även kemiska reagenser kan krävas.

Men allt är inte svårt.

Inventeringen avseende Natura 2000-området i Gorsingelund

Inventeringar Övriga områden

Fotografi Koralltaggsvamp.

Svampfotografier 2007-2011Strimmig brödkorgsvampScharlakansvaxingOxtungssvamp

Igelkottröksvamp

Citronskål
Fotografierna är från Gorsingelund och Härnöängens naturreservat.
De är tagna av Kentaroo Tryman.