<%@Language=VBScript%> Inventering Natura 2000-området i Gorsingelund
Inventering avseende Natura 2000-området i Gorsingelund
gjord av Strängnäs svampklubbSvampar.

 

Förteckningen nedan upptar fynd av 316 arter (2009-11-21). 21  av dessa rödlistade, varav tre som sårbara, övriga som missgynnade.

Datum anger då svampen första gången iakttogs.

Systematisk uppställning, latinska art- och släktnamn följer Nordic Macromycetes, Vol.1-3.

Svenskt  namnskick enligt Ekologisk Katalog över Storsvampar. Andra reviderade och utökade upplagan, 1998.

Fungi Imperfecti

Paecilomyces farinosus. Klubbmögel. 2001-10-07. Se Ryman/Holmåsen, sid. 681.


Myxomycetes

Arcyria incarnata. Röd ullklubba. 2007-10-19.Lycogala epidendrum. Vargmjök. 2006-10-13.

Stemonitis fusca. Stiftsvamp. 2006-09-16.

Tubifera ferruginosa. Bikaksvamp. 2008-09-02. Det. Bo Nylén.Ascomycota.  Sporsäcksvampar.

Morchellaceae.

Helvellaceae.

Helvella.

Helvella crispa. Vit hattmurkla. 2006-10-10.

Morchella.

Morchella elata. Toppmurkla. 2004-05-09.

Pyronemataceae.

Humaria. Luddskålar.

Humaria hemisphaerica. Luddskål. 2001-10-07.

Otidea. Haröron.

Otidea alutacea. Läderöra. 2008-09-02.Otidea onotica. Stort haröra. 2001-10-07.

Leotiaceae.

Ascocoryne. Geléskålar.

Ascocoryne sarcoides. Violett geléskål. Konidiestadiet. På död ved. 2001-10-13.


Bisporella. Gulskålar.

Bisporella citrina. Citronskål. 1999-10-31.
Leotia. Slemmurkling

Leotia lubrica. Slemmurkling. 2001-09-23.

Sclerotinaceae.

Encoelia. Läderskålar.

Encoelia furfuracea. Läderskål. På död hassel. Det. Hans-Göran Toresson.  Signalart. 2004-05-09.

Hypocreae.

Acantonistschkea. Bägargömmingar.

Acanthonitschkea tristis. Borstig bägargömming. På apel. 2006-12-09.

Biscogniauxia. Kantdynor.

Biscogniauxia repanda. På almlåga. 2007-10-19 . Foto Kentaroo.Nectria. Rödgömmingar.

Nectria cinnabarina. Cinnobergömming. På död björkkvist. 2004-05-09.


Eutypa.

Eutypa sparsa. Aspnästing. 2005-05-29.


Xylariaceae.

Hypoxylon.

Hypoxylon multiforme. Björkdyna. På lövved. 2007-04-21.

Xylaria.Vedhorn.

Xylaria hypoxylon. Stubbhorn. 1999-10-31.


Basidiomycota. Basidiesvampar.


Tremellaceae.

Tremella. Krös.

Tremella mesenterica. Gullkrös. På död lövved. 2001-11-01.


Exidiaceae.

Exidia. Krös.

Exidia truncata. Ekkrös. På död ek. 2005-05-29.


Dacryomycetaceae.

Calocera.Gullhorn.

Calocera cornea. Gullpigg. 2001-09-23.


Dacryomyces.

Dacryomyces stillatus. Vedplätt. På låga. 2007-10-19.


Pseudohydnum. Gelétaggingar.

Pseudohydnum gelatinosum. Gelétagging. 2006-10-13.


Schizophyllaceae.

Chondrostereum.

Chondrostereum purpureum. Purpurskinn. På död björk. 2009-11-21.

Phlebia. Vaxskinn.

Phlebia rufa. Labyrintgröpa. På lövved. 2008-03-08.

Merulius.

Merulius tremullosus. Dallergröppa. På levande apel.


Rigidiporaceae.

Oxyporus.

Oxyporus populinus. Lönnticka. Vid basen av levande lönn. 2000-08-27.


Phallaceae.

Phallus. Stinksvampar.

Phallus impudicus. Liksvamp. 2000-07-30.


Peniophoraceae.

Stereum. Styvskinn.

Stereum hirsutum. Raggskinn. På död lövved. 2009-11-21.

Stereum rugosum. Styvskinn.  På död hassel. 2001-10-14.


Peniophoraceae

Peniophora. Tätskinn.

Peniophora incarnata. Tätskinn. På död asp. 2008-03-08.


Nidularaceae.


Crucibulum. Brödkorgssvampar.

Crucibulum laeve. Gul brödkorgssvamp. 2001-10-07.


Hyphodermataceae.

Basidioradulum.

Basidioradulum radula. Piggplätt. På hassel. 2006-12-09.

Hyphodontia.

Hyphodontia paradoxa. Klyvporing. På hassel. 2002-05-19.

Skeletocutis.

Skeletocutis amorpha. Gullticka. På tallstock. 2005-01-16.Bjerkanderaceae.

Bjerkandera.

Bjerkandera adusta. Svedticka. På ek. 1999-10-31.

Grifola. Koralltickor.

Grifola frondosa. Korallticka. Vid basen av ek. 2006-10-13. Rödlistad, hänsynskrävande.

Ischnoderma. Sottickor.

Ischnoderma benzoinum. Sotticka. På död lärk. 2004-05-09.


Corticiaceae.

Vuilleminia

Vuilleminia comedens. Frätskinn. På hassel 2005-11-20.


Polyporaceae.

Dichomitus.

Dichomitus campestris. Hasselticka. På död hassel. Signalart. 2000-08-27.


Phyllotopsis.

Phyllotopsis nidulans. Stinkmussling. 2005-11-20.

Lentinus. Broskmusslingar.

Lentinus conchatus. Broskmussling. På död lönn. 2009-11-21.

Pleurotus. Ostronmusslingar.

Pleurotus dryinus. Ringmussling. Vid foten av levande rönn. 2001-10-07.

Pleurotus ostreatus. Ostronmussling. Död stam av rönn. 2004-11-14. På död lönn. 2009-11-21.

Trichaptum. Violtickor.

Trichaptum fusco-violaceum. Violtagging. På tallstock. 2005-01-16.


Irpex. Vittagging.
Irpex lacteus. Vittagging. 2006-10-13.
Polyporus. Fottickor.

Polyporus brumalis.  Vinterticka. På död lövved. 2007-04-21

Polyporus ciliatus. Sommarticka. På död lövved. 2005-05-29.

Polyporus varius. Strumpticka. På död lind. 2000-07-02.

Polyporus squamosus. Fjällticka. På levande lönn. 2002-07-14.

Polyporus melanopus. Tratticka. 2003-09-21.


Coriolaceae.

Cerrena.

Cerrena unicolor. Slingerticka. På död lövved. 2001-10-14.

Datronia.

Datronia mollis. Stor hjortticka. På död lönn. 2001-10-13.

Lenzites.

Lenzites betulina. Björkmussling. På död björk. 2003-09-20.

Trametes.

Trametes pubescens. Sammetsticka. På död asp. 2003-08-30.

Trametes versicolor. Sidenticka. På stubbe av björk. 2003-09-20.

 

Phaeolaceae.

Laetiporus.

Laetiporus sulphureus. Svavelticka. På ek. 1999-10-31.

Leptoporus.

Leptoporus mollis. Kött-ticka. På snittyta av sågad tall-låga. 2009-08-15.

Fomitopsidaceae.

Daedalea. Korkmussling.

Daedalea quercina. Korkmussling. På ek. 1999-10-31

Piptoporus.

Piptoporus betulinus. Björkticka. På björk. 1999-10-24.

Antrodia. Timmertickor.

Antrodia serialis. Knölticka  Snittyta av sågad lärklåga. 2004-05-09. Det. H-G Toresson.

Pycnoporus. Cinnobertickor.

Pycnoporus cinnabarinus. Cinnoberticka. På död lönn. 2007-09-09.

Fomitopsis

Fomitopsis pinicola. Klibbticka. På snittyta av sågad lönnlåga. 2004-05-09. På björk 2005-11-20.

Gloeophyllum.

Gloeophyllum odoratum. Luktticka. 2004-09-04.  På snittyta av sågad lärklåga.

Perenniporiaceae.

Pachykytospora.

Pachykytospora tuberculosa. Blekticka. På kvarstående, död ek. 2000-08-27. Signalart. Rödlistad som missgynnad.


Ganodermataceae.

Ganoderma.

Ganoderma applanatum. Platticka. På  död lönn och lind. 1999-10-24.


Clavariaceae.

Clavulinopsis. Hagfingersvampar.

Clavulinopsis corniculata. Ängsfingersvamp. Signalart. 


Clavulinaceae.

Clavaria. Fingersvampar.

Clavaria vermicularis. Maskfingersvamp. 2007-07-14.

Clavulina.

Clavulina cinerea. Grå fingersvamp. 2001-10-07.

Clavulina cristata. Kamfingersvamp. 2001-10-14.

Clavulina rugosa. Rynkig fingersvamp. 2006-09-16.

 

Cantharellus. Kantareller.

Cantharellus cibarius. Kantarell. 2001-09-23.

Cantharellus pallens. Blek kantarell. 2000-07-30.

Cantharellus tubaeformis. Trattkantarell. 2004-11-14.

Craterellus.Trumpetsvampar.

Craterellus cornucopioides. Svart trumpetsvamp. 2001-09-23.
Hydnum. Mat-taggsvampar.

Hydnum repandum. Blek taggsvamp. 2001-09-23.

Hydnum rufescens. Rödgul taggsvamp. 2001-09-23.


Clavariadelphaceae.

Clavariadelphus. Klubbsvampar.

Clavariadelphus pistillaris. Stor klubbsvamp. 2000-07-30.


Ramariaceae.

Ramaria. Korallfingersvampar.

Ramaria botrytis. Druvfingersvamp. 2000-08-27. Signalart. Rödlistad som missgynnad.

Ramaria eumorpha. Granfingersvamp. 2004-09-04.

Ramaria flava. Gul fingersvamp. 2004-09-04. Det. Hans-Göran Toresson.Ramaria stricta. Rak fingersvamp. 2004-09-04. Det. Hans-Göran Toresson.


 

Russulaceae.

Lactarius. Riskor.

Lactarius azonites. Blek rökriska. 2004-09-04.

Lactarius deterimmus. Blodriska. 2005-08-10.

Lactarius fulvissimus. Rävriska. 2000-07-30.

Lactarius mitissimus. Brandriska. 2001-09-23.

Lactarius necator. Svartriska. 2001-09-23.

Lactarius piperatus. Slät vitriska. 2000-08-27.

Lactarius pyrogalus. Hasselriska. 2000-07-30.

Lactarius quietus. Ekriska. 1999-10-24.

Lactarius serifluus. Stinkriska. 2004-07-24. Färg som L. Serifluus  i ”Maelkehatte”, sid. 220.

Lactarius torminosus. Skäggriska. 2001-09-23.

Lactarius violascens. Stor lilariska. 2004-09-04. Det. Hans-Göran Toresson.

Lactarius vellereus. Luden vitriska. 2000-08-27.

Lactarius volemus. Mandelriska. 2000-08-27. Signalart.

Russula. Kremlor.

Russula aurata. Guldkremla. 2001-09-23. Signalart.

Russula azurea. Azurkremla. 2006-09-08.. Det. Franco Matli.

Russula chloroides. Tätskivig trattkremla. 2003-09-20.

Russula claroflava. Gulkremla. 2001-09-02.

Russula cinnamomicolor. Kanelkremla. 2004-07-24.

Russula cremeoavellanea. Gul mandelkremla. 2001-10-14.

Russula cyanoxantha. Brokkremla. 2000-07-30.

Russula delica. Trattkremla. 2001-10-07.

Russula depallens. Bleknande björkkremla. 2001-09-02.

Russula elaeodes. Olivsillkremla. 2003-10-14.

Russula farinipes. Mjölfotskremla. 2004-08-20. Det. Hans-Göran Toresson.

Russula foetens. Stinkkremla. 2000-07-30.

Russula fragilis. Skörkremla. 2001-09-23.

Russula grata. Marsipankremla. 2001-09-02.

Russula graveolens. Eksillkremla. 2000-07-30.

Russula lepida. Fagerkremla. 2000-08-27.

Russula lutea. Äggkremla. 2001-09-02.

Russula pelargonia. Pelargonkremla. 2004-08-20. Även Hans-Göran Toresson 2004-09-04.

Russula pseudointegra. Röd ekkremla. 2001-09-23.

Russula puellaris. Sienakremla. 2000-07-30.

Russula risigallina. Aprikoskremla. 2004-09-04. Det. Hans-Göran Toresson.

Russula urens. Etterkremla. 2004-08-20. Det. Hans-Göran Toresson.

Russula velenovskyi. Rödgul kremla. 2006-09-16.

Russula vesca. Kantkremla. 2000-07-30.

Russula violacea. Violkremla. 2001-10-07.


Paxilliaceae.

Hygrophorposis. Narrkantareller.

Hygrophoropsis aurantiaca. Narrkantarell. 2001-09-23.

Paxillus. Pluggskivlingar.

Paxillus involutus. Pluggskivling. 1999-10-24.


Gomphidiaceae.

Suillus. Slemsoppar.

Suillus bovinus. Örsopp. 2003-09-20.

Suillus flavidus. Slemsopp. 2001-09-23.

Suillus  grevillei. Lärksopp. 2000-07-02.


 

Auriscalpiaceae.

 

Lentinellus. Sågmusslingar.

Lentinellus castoreus.  Bävermussling. På död ek. 2006-09-16.


 

Boletaceae.

Boletus. Ädelsoppar.

Boletus  reticulatus. Finluden stensopp. 2000-07-30.

Boletus chrysenteron. Rutsopp. 2004-07-25. Mikroskoperad.

Boletus edulis. Stensopp. 2000-07-30.

Boletus luridiformis. Blodsopp. 2007-09-09.

Boletus luridus. Eldsopp. 2004-07-24. Signalart.

Boletus subtomentosus. Sammetssopp. 2001-10-07.

Chalciporus. Pepparsoppar.

Chalciporus piperatuns. Pepparsopp. 2004-11-14.

Leccinum. Strävsoppar.

Leccinum pseudoscabrum. Hasselsopp. 2000-07-30. Signalart.

Leccinum rufum.Aspsopp. 2001-09-23.

Leccinum roseofractum. Rodnande strävsopp. 2004-07-24.

Leccinum scabrum. Björksopp. 2001-09-02.


Strobilomycetaceae.

Tylopilus. Gallsoppar.

Tylopilus felleus. Gallsopp. 2006-09-08.


Hygrophoraceae.

 

Hygrocybe. Ängsvaxingar.

Hygrocybe ceracea. Spröd vaxskivling. 2006-09-16.

Hygrocybe chlorophana. Gul vaxskivling. Signalart. 2004-07-24.

Hygrocybe coccinea. Blodvaxskivling. Signalart.2001-09-23.

Hygrocybe conica. Toppvaxskivling.  2000-07-30. Signalart.

Hygrocybe glutinipes. Slemvaxskivling. Signalart. Rödlistad om missgynnad. 2006-09-10.

Hygrocybe lepida. Kantarellvaxskivling. 2001-09-23. Signalart.

Hygrocybe pratensis. Ängsvaxskivling. 2001-09-02. Signalart.

Hygrocybe psittacina. Papegojvaxskivling. 2001-09-23. Signalart.

Hygrocybe punicea. Scharlakansvaxskivling. 2001-09-23. Signalart. Rödlistad som missgynnad.

Hygrocybe russocoriacea. Lädervaxskivling. 2005-01-16. Rödlistad som missgynnad. 

Hygrocybe virginea. Vit vaxskivling. Signalart. 2001-10-07.

Hygrophorus. Skogsvaxingar.

Hygrophorus arbustivus. Höstvaxskivling. 2009-11-21. Rödlistad som sårbar.

Hygrophorus chrysodon. Gulprickig vaxskivling. 2001-09-23. Signalart. Rödlistad som  missgynnad.

Hygrophorus erubescens. Besk vaxskivling. 2003-09-20.
Hygrophorus persoonii. Vitbrun vaxskivling. 2001-10-07.

Hygrophorus pustulatus. Grynvaxskivling. 2004-11-14.

Hygrophorus hedrychii. Björkvaxskivling. 1999-10-24.

Hygrophorus russula. Kremlevaxskivling. 2000-08-27. Signalart. Rödlistad som missgynnad.


Tricholomataceae.

Armillaria. Honungsskivlingar.

Armillaria mellea coll. Honungsskivling. 2001-09-02.

Baeospora. Höstkotteskivlingar.

Baeospra myosura. Höstkotteskvilning. På grankotte. 2006-10-13.

Calocybe. Musseroner.

Calocybe gambosa. Vårmusseron. 2005-05-29.

Clitocybe. Trattskivlingar.

Clitocybe clavipes. Klubbfotad trattskivling. 2007-11-27. Ingrid Karlsson.

Clitocybe geotropa. Häggdoftande trattskivling. 1999-10-24.

Clitocybe gibba. Sommartrattskivling. 2004-07-17.

Clitocybe lignatilis. Vedtrattskivling. På död lövved.  2001-10-13. Signalart.
Clitocybe nebularis. Pudrad trattskivling. 1999-10-24.

Clitocybe odora. Grön trattskivling. 1999-10-24.

Collybia. Nagelskivlingar.

Collybia asema. Horngrå nagelskivling. 2001-09-02.

Collybia confluens. Brosknagelskivling. 2004-07-17.

Collybia dryophila. Blek nagelskivling. 2004-07-17.

Collybia peronata. Brännagelskivling. 2001-09-02.

Flammulina. Vinterskivling.

Flammulina velutipes. Vinterskivling. På tall. 2005-01-16.

Cystoderma. Grynskivlingar.

Cystoderma carcharias. Rödgrå grynskivling. 2001-10-14.

Laccaria. Laxskivlingar.

Laccaria laccata. Laxskivling. 1999-10-24.

Laccaria amethystina. Ametistskivling. 2001-09-23.

Lepista. Musseroner.

Lepista flaccida. Rödbrun trattskivling. 2001-09-23.

Lepista irina. Irismusserron. 2001-10-07.

Lepista personata. Höstmusserron. 2004-11-14.

Leucopaxillus.

Leucopaxillus giganteus. Jättetrattskivling. 2001-09-02.

Marasmiellus. Broskskivlingar.

Marasmiellus ramealis. Grenbrosking. 1999-10-24.

Marasmius. Broskskivlingar.

Marasmius androsaceus. Tagelbrosking. På grankotte. 2003-09-20.

Marasmius cohaerens. Glansbrosking. 2003-09-20. Det. Hans von Eichwald.

Marasmius oreades. Nejlikbrosking. 2000-07-02.

Marasmius rotula. Hjulbrosking. På gren av död lövved. 2004-08-20.

Marasmius scorodonius. Lökbrosking. 2001-08-12.

Marasmius undatus. Bräkenbrosking. 2004-09-04. Det. Hans-Göran Toresson.

Melanoleuca. Musseroner.

Melanoleuca grammopodia. Isabellmusseron. 2009-11-21.

Megacollybia. Strecknagelskivling.

Megacollybia platyphylla. Strecknagelskivling. 2003-09-20.

Micromphale. Stinkbroskskivlingar.

Micromphale perforans. Barrbrosking. 2004-07-17.


Mycena. Hättor.

Mycena epipterygera. Flåhätta. 2004-11-14.

Mycena galericulata. Rynkhätta. 2003-09-20.

Mycena inclinata. Tuvhätta. Stubbe av ek. 1999-10-31.

Mycena niveipes. Blek rynkhätta. 1999-10-24.

Mycena polygramma. Silverhätta. 1999-10-24.

Mycena pura. Rättikhätta. 2001-09-02.

Mycena rosea. Rosa rättikhätta. 2004-11-14.
Mycena speirea. Kvisthätta. På kvist 2005-11-20.

Mycena zephirus. Fläckhätta. 1999-10-24.

Mycena vitilis. Glanshätta. 2004-08-20.


Omphalina. Navlingar.

Omphalina grossula. Gröngul navling. 2006-10-13.
Panellus. Epålettsvampar.

Panellus serotinus. Grönmussling. På död lönn. 2001-10-13.

Pseudoclitocybe. Trattnavlingar.

Pseudoclitocybe cyathiformis. Trattnavling. 2001-09-23.

Tricholoma. Musseroner.

Tricholoma album. Rättikmusseron. 2000-08-27.

Tricholoma columbetta. Silkesmusseron. 2001-10-14.

Tricholoma flavovirens. Riddarmusseron. 2001-09-23.

Tricholoma fulvum. Fläckmusseron. 2004-09-04.

Tricholoma inamoenum. Luktmusseron. 2004-09-04. Det. Hans-Göran Toresson.

Tricholoma lascivum. Ekmusseron. 2003-09-20. Det. Hans von Eichwald.

Tricholoma psammopus. Lärkmusseron. 2001-09-02.

Tricholoma saponaceum. Såpmusseron. 2000-08-27.

Tricholoma saponaceum, var. squamosum. Såpmusseron. 2001-10-07.

Tricholoma scalpturatum. Gulnande musseron. 2004-11-14.

Tricholoma sulphureum. Svavelmusseron. 1999-10-24.

Tricholoma ustaloides. Mjölmusseron. 2008-09-02. Det. Bo Nylén.

Tricholomopsis. Stubbmusseroner.

Tricholomopsis rutilans. Prickmusseron. 2006-09-08.

 

Xerula. Nagelskivlingar.

Xerula radicata. Rynkroting. 2003-09-20.


Fistulinaceae.

Fistulina.

Fistulina hepatica. Oxtungssvamp, på kvarstående död ek, samma som P.tuberculosa växte på. 2001-09-02. Signalart, rödlistad som missgynnad.

Pluteaceae.

 

Pluteus. Sköldskivlingar.

Pluteus atricapillus. Hjortskölding. 2001-09-02.

Pluteus ephebeus. Sprickskölding. 2004-09-04. Det. Hans-Göran Toresson.

Pluteus salicinus. Blågrå skölding. 2003-08-30.


Amanitaceae.

Amanita. Flugsvampar.

Amainta ceciliae. Jättekamskivling. 2000-07-30. Signalart. Rödlistad som missgynnad.


Amanita citrina. Vitgul flugsvamp. 2000-08-27.

Amanita fulva. Brun kamskivling. 2006-09-16.

Amanita muscaria.  Röd flugsvamp. 1999-10-24.

Amanita pantherina. Panterflugsvamp. 2000-07-30.

Amanita phalloides. Lömsk flugsvamp. 2001-09-02. Signalart.Amanita rubescens. Rodnande flugsvamp. 2000-07-30.

Amanita vaginata. Grå kamskivling. 2000-07-30.


Agaricaceae.

Agaricus. Champinjoner.

Agaricus arvensis. Snöbollschampinjon. 2004-07-24.

Agaricus langei. Blodchampinjon. 2004-07-24.

Agaricus sylvicola. Knölchamoinjon. 1999-10-31.

Lepiota. Fjällskivlingar.

Lepiota grangei. Grönfjällig fjällskivling. 2005-08-10. Rödlistad som sårbar.

Lepiota ventriospora. Gulflockig fjällskivling. 2001-09-23.

Macrolepiota. Parasollskivlingar.

Macrolepiota rhacodes.  Rodnande fjällskivling. 2001-09-23.


Coprinaceae.

Coprinus. Bläcksvampar.

Coprinus atramentarius. Grå bläcksvamp. 2004-07-17.

Coprinus micaceus. Glitterbläcksvamp. 2001-10-14.

Psathyrella. Sprödskivlingar.

Psathyrella candolleana. Vitspröding. 2004-07-17.


 

Strophariaceae.

Hypholoma. Slöjskivlingar.

Hypholoma fasciculare. Svavelgul slöjskivling. 1999-10-24.

Hypholoma lateritium. Tegelröd slöjskivling. Vid basen av ekstubbe. 1999-10-24.

Flammulaster. Skrälingar.

Flammulaster limulatoides. Vårtskräling. På död gren av lövträd. 2005-11-20.

Pholiota. Tofsskivlingar.

Pholiota heteroclita.Lukttofsskivling. På död rönn. 2009-11-21.

Pholiota lenta. Slemflammskivling. På död björk. 2003-09-20.

Pholiota spumosa. Klibbflamskivling. 1999-10-24.

Pholiota squarrosa. Fjällig tofsskivling. Vid basen av levande ask. 2001-09-23. Vid basen av levande alm. 2001-10-07. Vid basen av levande apel. 2001-10-13.

Pholiota tuberculosa. Finfjällig toftsskivling. På död lövved. 2007-10-19.Stropharia. Kragskivlingar.

Stropharia aeruginosa. Ärggrön kragskivling. 2001-10-07.


Sclerodermataceae.

Scleroderma citrinum. Gul rottryffel. 2003-10-14.

Scleroderma bovista. Potatisrottryffel. 2004-07-24.


Bolbitiaceae.

Agrocybe. Åkerskivlingar.

Agrocybe praecox. Tidig åkerskivling. 2004-06-02.

Agrocybe erebia. Mörk åkerskivling. 2005-08-10.

Bolbitius. Guldskivlingar.

Bolbitius titubans. Guldskivling. 2004-08-20.


Cortinariaceae.

Hebeloma. Fränskivlingar.

Hebeloma crustuliniforme. Tårfränskivling. 2001-09-23.

Hebeloma mesophaeum. Diskfränskivling. 2001-10-14.

Hebeloma sinapizans. Senapsfränskivling. 2001-09-23.

Inocybe. Trådskivlingar.

Inocybe asterospora. Stjärntråding. 2001-10-07. Mikroskoperad.

Inocybe cookei. Gultråding. 2006-09-17. Mikroskoperad.

Inocybe mixtilis. Löktråding. 2006-09-08.  Mikroskoperad.

Inocybe pelargonium. 2004-07-17. Se  BK Vol. 5, 42. Mycket god överensstämmelse. Utfällda sporer mikroskoperade.

Inocybe rimosa. Topptråding. 2001-09-23.

Inocybe geophylla. Sidentrådskivling. 2001-09-02.

Inocybe geophylla, var. lilacina. 2004-07-24.


Crepidotaceae.

Crepidotus.  Musslingar.

Crepidotus calolepis. Fjällmussling. 2007-11-27. Ingrid Karlsson.

Cortinarius. Spindlingar.

Cortinarius alcalinophilus. Fläckig saffransspindling. 2001-09-23.   Signalart. Rödlistad som sårbar.

Cortinarus anomalus. Björkspindling. 2006-09-16.

Cortinarius aprinus. Vildsvinsspindling. 2004-09-04. Det; Hans-Göran Toresson.

Cortinarius argutus. Asprotspindling. 2001-10-07.

Cortinarius balteatocumatilis. Ekspindling. 2001-10-07.

Cortinarius bivelus. Hålspindling. 2004-07-17.

Cortinarius bulliardii. Rödfotad spindling. 2006-09-16. Rödlistad som sårbar.Cortinarius cinnabarinus. Cinnoberspindling. 2008-09-02.


Cortinarius claricolor. Vitkransad spindling. 1999-10-31.

Cortinarius cumatilis. Porslinsblå spindling. 2006-10-10. Rödlistad som sårbar.Cortinarius decoloratus. Stor björkspindling. 2006-09-08. Det. Hans-Göran Toresson.

Cortinarius delibutus. Gul spindling. 2001-09-23.

Cortinarius fulmineus. Gul lökspindling. 2004-09-04. Det. Karl Soop. Signalart. Rödlistad som missgynnad.Cortinarius elegantior. Kungsspindling. 2000-07-30. Vinröd i bulbköttet med KOH. 
Varianter med olivgrön hatthud funnen 2006-09-16 (se högra fotot). Signalart. Rödlistad som missgynnad.

Cortinarius glaucopus. Strimspindling. 2001-09-23.

Cortinarius hinnuleus. Glesskivig spindling. 1999-10-24.

Cortinarius infractus. Bitterspindling. 2004-11-14.

Cortinarius nanceiensis. Bananspindling. 2001-09-23. Signalart. Rödlistad som missgynnad.

Cortinarius nemorensis. Lundspindling. 2000-07-30.

Cortinarius olidus. Kornspindling. 2007-10-21.
Cortinarius percomis. Kryddspindling. 2006-10-13.
Cortinarius polymorphus. 2006-09-16. Se Soop, Cortinarius fourth edition, sid. 29 och färgbild fig. 17.

Cortinarius porphyropus. Anilinspindling. 2001-09-23.

Cortinarius praestans. Jättespindling. 2001-09-23.   Signalart. Rödlistad som missgynnad.

Cortinarius purpurascens. Blå lökspindling. 2008-09-02.

Cortinarius renidens. Glansspindling. 2005-08-10.

Cortinarius tabularis. Saknar svenskt namn. 1999-10-24.

Cortinarius talus. Halmspindling. 2009-11-21.

Cortinarius triumphans. Mångkransad spindling. 2001-09-02.

Cortinarius trivialis. Trappspindling. 2003-09-20.

Cortinarius varius. Klubbspindling. 2003-09-20.

Galerina. Hättingar.

Galerina marginata. Gifthätting. 1999-10-24.

Gymnopilus penetrans. Fläckig bitterskivling. 1999-10-24.


Bankeraceae.

Hydnellum. Korktaggsvampar.

Hydnellum concrescens. Zontaggsvamp. 2004-08-20.


Crepidotaceae.

Crepidotus.  Musslingar.

Crepidotus inhonestus. 2001-10-07.

Crepidotus mollis. Öronmussling. 1999-10-24.

Tubaria. Skrälingar.

Tubaria furfuraceae. Toffelskräling. På död lövved. 2005-01-16.


Entolomataceae.

Clitopilus. Mjölskivlingar.

Clitopilus prunulus. Mjölskivling. 2000-07-30.

Entoloma. Rödlingar.

Entoloma nidorosum. Stinkrödling. 2001-09-23.

Entoloma sinuatum. Bolmörtsskivling. 2001-09-23. Signalart.

 

Hymenochaetaceae.

Hymenochaete. Borstskinn.

Hymenochaete cinnamomea. Kanelskinn. På död syren. 2005-01-16.


Inonotaceae.

Inonotus.

Inonotus tomentosus. Luddticka. Signalart. Rödlistad som missgynnad.
2004-09-04.


Phellinaceae.

Phellinus.

Phellinus robustus. Ekticka. På ek. 1999-10-31.

Phellinus conchatus. Sälgticka. På sälg. 1999-10-24.

Phellinus igniarius. Eldticka. På apel. 2001-10-13.


Calvatiaceae.

Calvatia. Skålröksvampar.

Calvatia excipuliformis. Långfotad röksvamp. 2001-10-07.


Lycoperdaceae.

Lycoperdon. Porröksvampar.

Lycoperdon echinatum. Igelkottsröksvamp. 2001-09-23. Signalart. Rödlistad som missgynnad.
Lycoperdon molle. Mjuk röksvamp. 2004-08-20. Utfällda sporer mikroskoperade. Sterigmrester och grovvårtiga sporer. Bestämd efter ”Släktet Lycoperdon i Sverige” av Mikael Jeppsson.

Lycoperdon perlatum. Vårtig röksvamp. 2001-09-02.

Lycoperdon pyriforme. Gyttrad röksvamp. 2003-09-20.

Lycoperdon umbrinum. Umbraröksvamp. 2004-07-24.

Bovista. Äggsvampar.

Bovista nigrescens. Svartnande äggsvamp. 2007-07-14.

Kärlväxter.

Nedanstående förteckning upptar 125 arter.

Systematisk uppställning och namnskick följer  Svensk Flora  (Krok & Almquist 1994) vilken även används i  Sörmlands Flora.

Equisetaceae.

Equisetum arvense. Åkerfräken.

Dryopteridaceae. Träjonväxter.

Dryopteris filix-mas. Träjon.

Polypodiaceae. Stensöteväxter.

Polypodium vulgare. Stensöta.

Pinaceae. Tallväxter.

Picea abies. Gran.

Pinus sylvestris. Tall.

Larix decidua. Lärk.

Cupressaceae. Cypressväxter.

Juniperus communis. En.

Salix.Viden.

Salix caprea. Sälg.

Corylaceae. Hasselväxter.

Corylus avellana. Hassel.

Betulaceae. Björkväxter.

Betula pendula. Vårtbjörk.

Fagaceae. Bokväxter.

Qeurcus robur. Ek.

Ulmaceae. Almväxter.

Ulmus glabra. Alm.

Urticaceae. Nässelväxter.

Urtica dioica. Brännässla.

Polygonaceae. Slideväxter.

Rumex acetosa. Ängssyra.

Chenopodiaceae. Mållväxter.

Atriplex patula. Vägmålla

Chenopodium polyspermum. Fiskmålla.

Chenopodium hybridum. Lönnmålla. 2003-08-30.Växthuset.

Caryophyllaceae. Nejlikväxter.

Arenaria serpyllifolia. Sandnarv.

Dianthus barbatus. Borstnejlika. Kvarstående.

Herniara glabra. Knytling. 

Stellaria gramineum. Grässtjärnblomma

Ranunculaceae. Ranunkelväster.

Actea spicata. Trolldruva. 

Anemone hepatica. Blåsippa.

Anemone nemorosa. Vitsippa.

Anemone ranunculoides. Gulsippa.

Aquilega vulgaris. Akleja. Kvarstående.

Ranunculus auricomus. Majsmörblomma.

Ranunculus ficaria. Svalört. 

Ranunculus polyanthemos. Backsmörblomma.

Berberidaceae. Berberisväxter.

Mahonia aquifolium. Mahonia.

Papaveraceae. Vallmoväxter.

Corydalis intermedia. Smånunneört.

Chelidonium majus. Skelört.

Brasscicaceae. Korsblommiga.

Arabis hirsuta. Lundtrav.

Arabidopsis thaliana. Backtrav.

Alliaria pertiolata.

Erophila verna. Nagelört.

Hesperis matronalis. Hesperis.

Thlapsi caerulescens. Backskärvfrö.

Turritis glabra. Rockentrav.

Rosaceae. Rosväxter.

Agrimonia eupatoria. Småborre.

Fragaria x ananassa. Jordgubbe. Kvarstående.

Fragaria vesca. Smultron.

Filipendula vulgaris. Älgört.

Geum rivale. Humleblomster.

Geum urbanum. Nejlikrot.

Geum rivale x G. urbanum. Hybrid humleblomster-nejlikrot.

Malus sylvestris. Vildapel.

Malus domestica. Apel.

Prunus avium. Sötkörsbär.

Prunus domestica ssp. institia. Krikon. Kvarstående.

Prunus padus. Hägg.

Prunus spinosa. Slån.

Pyrus communis. Päron. Kvarstående.

Rosa dumalis. Nyponros.

Rubus idaeus. Hallon.

Rubus saxatilis. Stenbär.

Sorbus aucuparia. Rönn.

Aceraceae. Lönnväxter.

Acer platanoides. Lönn.

Rhamnaceae. Brakvedsväxter.

Rhamnus cathartica. Getapel. 

Tiliaceae. Lindväxter.

Tilia cordata. Lind.

Violaceae. Violväxter.

Viola arvensis. Åkerviol

Viola hirta. Buskviol.

Viola mirabilis. Underviol.

Viola riviniana. Skogsviol.

Onagraceae. Dunörtsväxter.

Epilobium angustifolium. Mjölke.

Apiaceae. Flockblommiga.

Aegopodium podagrara. Kirskål.

Aethusa cynapium. Vildpersilja.

Anthriscus sylvestris. Hundkäx.

Armoracia rusticana. Pepparrot.

Laserpitium latifolium. Spenört.

Pimpinella saxifraga. Bockrot.

Torilis japonica. Rödkörvel.

Ericaceae. Ljungväxter.

Monotropa hypopitys. Tallört.

Primulaceae. Viveväxter.

Primula veris. Gullviva.

Oleaceae. Syrenväxter.

Fraxinus excelsior. Ask.

Syringa vulgaris. Syren. Kvarstående.

Rubiaceae. Måreväxter.

Galium aparine. Snärjmåra.

Galium album. Stormåra.

Galium boreale. Vitmåra.

Galium spurium ssp. vaillante. Småsnärjmåra.

Galium verum. Gulmåra. 

Lamiaceae. Kransblommiga.

Lamium album. Vitplister.

Glechoma hederacea. Jordreva.

Fabaceae. Ärtväxter.

Trifolium pratense. Rödklöver.

Trifolium repens. Vitklöver.

Lathyrus linifolius. Gökärt.

Vicia cracca. Kråkvicker.

Vicia sepium. Häckvicker.

Oxalidaceae. Harsyreväxter.

Oxalis acetosella. Harsyra.

Geraniaceae. Näveväxter.

Geranium pusillum. Sparvnäva.

Geranium sylvaticum. Midsommarblomster.

Crassulaceae. Fetbladsväxter.

Sedum acre. Gul fetknopp.

Sedum thelephium ssp. maximum.  Vanlig kärleksört.

Grossulariaceae. Ripsväxter.

Ribes alpinum. Måbär.

Ribes rubrum. Röda vinbär. Kvarstående.

Ribes nigrum. Svarta vinbär. Kvarstående.

Ribes uva-crispa. Krusbär. Kvarstående.

Scrophulariaceae. Lejongapsväxter.

Ajuga pyramidalis. Blåsuga.

Veronica chamaedrys. Teveronika.

Veronica officinalis. Ärenpris.

Anchusa officinalis. Oxtunga.

Digitalis purpurea. Fingerborgsblomma. Kvarstående.

Linaria vulgaris. Gulsporre.

Plantaginaceae. Grobladsväxter.

Plantago major. Groblad.

Caprifoliaceae. Kaprifolväxter.

Viburnum opulus. Olvon.

Lonicera xylosteum. Skogstry.

Adoxaceae. Desmeknoppsväxter.

Adoxa moschatellina. Desmeknopp.

Dipsacaceae. Väddväxter.

Knautia arvensis. Åkervädd.

Campanulaeae. Blåklocksväxter.

Campanula persificolia. Stor blåklocka.

Campanula rotundifolia. Liten blåklocka.

Campanula glomerata. Toppklocka. Kvarstående.

Asteraceae. Korgblommiga.

Achillea millefolium. Röllika.

Artemisia absinthium. Malört.

Artemisia vulgaris. Gråbo.

Arctium tomentosum. Ullig kardborre.

Centaurea dealbata. Strävklint.

Centaurea jacea. Rödklint.

Cirsium arvense. Åkertistel.

Hieracium sect. Hieracium. Skogsfibblor.

Hypericum perforatum. Äkta johannesört.

Lapsana communis. Harkål.

Mycelis muralis. Skogssallat.

Senecio viscosus. Klibbkorsört.

Serratula tinctoria. Ängsskära.

Taraxacum. Maskrosor.

Tussilago farfara. Hästhov.

Asparagaceae. Sparris.

Asparagus officinals. Sparris. Kvarstående.

Alliaceae. Matlöksväxter.

Allium oleraceum. Backlök.

Liliaceae. Liljeväxter.

Gagea minima. Dvärgvårlök.

Gagea lutea. Vårlök. 

Convallaria majalis. Liljekonvalje.

Lilium bulbiferum. Brandlilja. Kvarstående.

Narcissus poëticus. Pingstlilja. Kvarstående.

Poaceae. Gräs.

Alopecurus pratensis. Ängskavle.

Anthoxanthum odoratum. Vårbrodd.

Arrhenatherum elatius. Knylhavre.

Brachypodium pinnatum. Backskafting.

Dactylis glomerata. Hundäxing.

Phleum pratense. Timotej. 

Poa nemoralis. Lundgröe.

Melica nutans. Bergslok.

Cyperaceae. Halvgräs.

Carex digitata. Vispstarr.

Carex echinata. Stjärnstarr. 

Carex montana. Lundstarr.

Carex spicata. Piggstarr.

Luzula pilosa. Vårfryle.

Orchidaceae. Orkideér.

Neottia nidus-avis. Nästrot.


Mossor.

Förteckning över funna mossor upptar 38 arter, varav 5 arter levermossor och  33 arter bladmossor.

Den systematiska uppställningen följer Checklista över Sveriges mossor från 1992, (Söderström, Hedenäs och Hallingbäck).

Levermossor.

Radula complanata. Samboradula. På stammen av lönn, asp.

Barbilophozia barbata. Lundlummermossa. På sten.

Metzgeria furcata. Bandmossa. På murken ved. 2001-04-08.

Porella platyphylla. Trädporella. På skuggig klippa. 2001-05-20.

Signalart.

Ptilidium pulcherrinum. Tät fransmossa. På trädstubbar.

Bladmossor.

Polytrichales.

Atrichum undulatum, var. undulatum. Vågig sågmossa. Sedd på norra kullen.

Polytrichum piliferum. Hårgräsmossa.

Fissidentales.

Fissidens taxifolius. Lerfickmossa. På lera.

Dicranales.

Ceratodon purpureus. Brännmossa.

Dicranum scoparium. Kvastmossa.

Bryales.

Plagiomnium cuspidatum. Lundpraktmossa. Allmän på stenar.

Bryum flaccidum. Trådbryum. På betongmur i östra delen av mot åkermarken.

Bryum capillare. Skruvbryum. 2004-06-02. På klippa i norra delen.

Aulacomnium androgynum. Liten räffelmossa. På murken stubbe av lövträd.

Aulacomnium palustre. Räffelmossa. Sedd på norra kullen.

Orthotrichales.

Hedwigia ciliata, var. ciliata. Kakmossa.

Orthotrichum affine. Strimhättemossa.

Orthotrichum speciosum. Trädhättemossa.

Pottiales.

Syntrichia ruralis. Takskruvmossa.

Grimmiales.

Racomitrium canescens. Sandraggmossa. (Grusplan angränsande till kampanjskogen, 2000-09--30).

Schistidium apocarpum. Strålblommossa. På betongmur i östra delen  mot åkermarken.

Isobryales.

Antitrichia curtipendula. Fällmossa. Flerstädes på block och sten. Signalart.

Isothecium alopecuroides. Råttsvansmossa.

Leucodon sciuroides. Allémossa. Allmän.

Hypnobryales.

Abietinella abietina. Gruskammossa.

Brachythecium albicans. Blek gräsmossa.

Brachythecium populeum. Parkgräsmossa.

Brachythecium rutalbum. Stor gräsmossa.

Brachythecium reflexum. Späd gräsmossa. Flerstädes på mindre sten

Climacium dendroides. Palmmossa. Norra delen.

Cirriphylum piliferum. Hårgräsmossa.

Eurhynchium hians. Lundsprötmossa. På lera.

Hylocomium splendens, var. splendens. Husmossa. Allmän.

Hypnum cupressiforma. Cypressfläta.

Pleurozium schreberi. Väggmossa. Allmän.

Pseudoleskeela nervosa. Spetsig dvärgbågmossa.

Ptilium crista-castrensis. Kammossa.

Pylasia polyantha, var. polyantha. Aspmossa. Mindre allmän, särskilt  vid trädbaser.

Rhytidiadelphus triquetrus. Kranshakmossa

Thuidium recognitum. Kalktujamossa.Lavar.

Fynd av 28 arter har gjorts, vilka presenteras i bokstavsordningen efter deras latinska namn.Bacidia rubella. Lönnlav. R.Sellberg. 1997-10-20. Signalart.

Calicium viride. Grön spiklav. På stammen av ek.

Chaenotheca phaeocephala. Brun nållav. R. Sellberg. 1997-10-20. Signalart.

Cladonia fimbriata. Naggbägarlav. På eklåga.

Cladonia coniocraea. Mjölig trattlav.

Collema occultatum. Skorpgelélav. R. Sellberg. 1997-10-20. Signalart.

Evernia prunastri. Slånlav. På ask,ek.

Hypogymnia physodes. Blåslav.

Lecanora impudens. Allékantlav. R. Sellberg. 1997-10-20. Rödlistad, sårbar.

Lepraria incana. Blågrå mjöllav.

Opegrapha atra. Svart klotterlav. På hassel.

Parmelia sulcata. Skrynkellav.

Peltigera degenii. Tunn trevarlav. På mossbetäckt tegelsten. 2001-04-08.

Peltigera praetextata. Fjällig filtlav. Basen av asp (2000-09-30).

Peltigera polydactyla. Trevarlav.

Platismata glauca. Näverlav.

Pertusaria amara. Bitterlav. På stammen av rönn.

Phlyctis argena. Blemlav. På stammen av rönn och ek.

Physcia tenella. Finlav. Bark av fälld ek (2000-09-30).

Ramalina fastigiata. Rosettbrosklav.

Ramalina fraxinea. Brosklav.

Sclerophora farinacea. Brunskaftad blekspik. R. Sellberg. 1997-10-20. Signalart. Rödlistad, hänsynskrävande.

Sclerophora nivea. Blekspik. R. Sellberg. 1997-10-20. Signalart.

Sclerophora peronella. Liten blekspik. R. Sellberg. 1997-10-20. Signalart. Rödlistad, hänsynskrävande.

Usnea subfloridana. Kort skägglav. På lönn.

Xanthoria polycarpa. Mångfruktig vägglav.

Xanthoria parietina. Vägglav. På ask.